Ostatni konkurs współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego rozstrzygnięty

Kolejne 24 projekty skierowane do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu otrzymają unijne dofinansowanie. Ponad 10 mln zł trafi do mieszkańców województwa pomorskiego. Rozwój usług społecznych to jeden z najważniejszych obszarów, jakie wspiera samorząd województwa pomorskiego. Decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego zatwierdzona została lista projektów, które ukierunkowane są na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych, zindywidualizowanych i zintegrowanych usług społecznych.

Znajdują się na niej 24 projekty, dzięki którym blisko 1300 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych będzie usługami społecznymi świadczonymi w lokalnej społeczności.

Warto dodać, że samorząd województwa od lat wspierał rozwój usług społecznych. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,  z Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych podpisano 104 umowy na wartość prawie 284 mln zł.

Lista projektów wybranych do dofinansowania (pdf 552kb)