Klub Aktywnego Mieszkańca w Nowym Porcie w Gdańsku z nową siedzibą

Placówka swoje nowe pomieszczenia ma na ulicy Floriańskiej 3. Przebudowa i modernizacja budynku Klubu została sfinansowana ze środków Programu Regionalnego Województwa Pomorskiego w ramach realizowanego przez miasto projektu „Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku". Klub Aktywnego Mieszkańca to miejsce, gdzie prowadzone są m.in. zajęcia wychowawcze, socjoterapia, punkt konsultacyjny, grupy wsparcia oraz konsultacje dla rodziców.

 

Na zdjęciu budynek Klubu Aktywnego Mieszkańca w Nowym Porcie w Gdańsku
Fot. UM Gdańsk

Wyremontowany lokal został przeznaczony na działania społeczne realizowane przez Fundację Społecznie Bezpieczni. Mieszkańcy mają do dyspozycji dwie przestronne sale oraz zaplecze sanitarne. W ramach adaptacji zagospodarowano również teren ogródka, w którym prowadzone będą zajęcia plenerowe. W obiekcie realizowane są zajęcia dla rodzin, ale także dla wszystkich dorosłych mieszkańców, m.in. zajęcia w klubie rodzica, w grupach psychologiczno-pedagogicznych.

Nowa przestrzeń umożliwia także realizację działań społecznych, ukierunkowanych na aktywizację zawodową i integrację społeczną mieszkańców a finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Każda osoba, która bierze udział w zajęciach, może liczyć na indywidualne i wszechstronne podejście. Przed przystąpieniem do programu poddana jest diagnozie opierającej się na wywiadzie oceniającym sytuację rodzinną, potencjale, predyspozycjach, potrzebach i oczekiwaniach. Na tej podstawie opracowywany jest zindywidualizowany i kompleksowy program pracy z uczestnikiem projektu.

To druga placówka otwarta w ramach projektu "Rewitalizacja obszaru Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście", związanego z adaptacją placówek na działania społeczne. Pierwszym zmodernizowanym lokalem był bowiem lokal przy ul. Na Zaspę 53, gdzie swoją działalność w drugim kwartale 2019 roku rozpoczął Youth Point, nadzorowany przez Stowarzyszenie 180 Stopni.

W otwarciu budynku, które odbyło się 19 października wzięli udział m.in.: zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju Piotr Grzelak oraz dyrektor Departamentu Programów Regionalnych  Urzędu Marszałkowskiego – Jan Szymański, a także przedstawiciele jednostek miejskich oraz Fundacji Społecznie Bezpieczni.

Łączna wartość rewitalizacji Nowego Portu w Gdańsku to ponad 31,7 mln zł. Dofinansowanie z UE w ramach RPO WP 2014-2020 wyniesie łącznie prawie 20 mln zł.