Informacja o niedostępności Systemu Zarządzania Tożsamością (SZT) oraz aplikacji głównej SL2014

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało, iż ze względu na prowadzone prace nad zwiększeniem jakości i niezawodności systemów SZT i SL2014 będą one niedostępne w dniach od 14 maja 2020 r. (od godziny 20:00) do 18 maja 2020 r. (do godz. 8.00).

Zmiany są związane z przeniesieniem ww. systemów na infrastrukturę chmurową.