Informacja o liczbie złożonych wniosków w ramach konkursu 5.2.2. Aktywizacja zawodowa

Z dniem 9 kwietnia 2019 roku zakończono nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.05.02.02-IZ.00-22-001/19. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 61 wniosków (w tym 2 po terminie) na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 54 196 437,24 zł, co stanowi 627,89 % dostępnej alokacji.