Informacja o liczbie złożonych wniosków w ramach konkursu 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej (wartość wsparcia publicznego powyżej 100 000 Euro)

11 marca 2021 roku zakończono nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.03.02.01-IZ.00-22-002/21.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 9 wniosków, na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą  8 546 987,82 zł, co stanowi 94,69% dostępnej alokacji.