Informacja o liczbie złożonych wniosków w ramach konkursu 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej (wartość wsparcia publicznego do 100 000 Euro)

11 marca 2021 roku zakończono nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.03.02.01-IZ.00-22-001/21.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 13 wniosków, w tym jeden wycofano. Łączna kwota dofinansowania 12 projektów wynosi 3 744 857,60 zł, co stanowi 103,63% dostępnej alokacji.