Informacja o liczbie złożonych wniosków w ramach konkursu 3.1. Edukacja przedszkolna

8 lutego 2021 roku zakończono nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.03.01.00-IZ.00-22-001/20.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 126 wniosków, na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 182 215 392,86 zł, co stanowi 402,69% dostępnej alokacji.