Informacja o liczbie złożonych wniosków w ramach konkursu 6.2.2. Rozwój usług społecznych

Korekta informacji - 9 kwietnia 2020 r.

11 marca 2020 roku zakończono nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20. W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 102 wnioski na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 406 679 682,57 zł, co stanowi 336,82% dostępnej alokacji.

Informacja - 25 marca 2020 r. 

11 marca 2020 roku zakończono nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20. W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 102 wnioski (w tym 1 po terminie) na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 406 679 682,57 zł, co stanowi 336,82% dostępnej alokacji.