Informacja o ilości złożonych wniosków w ramach konkursu 6.2.2.

Z dniem 26 maja 2017 roku zakończono nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr. RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/17. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 18 wniosków na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą  36 239 430,09 zł, co stanowi  73,20 % dostępnej alokacji.