Informacja o ilości złożonych wniosków w ramach konkursu 6.1.2.

Z dniem 26 maja 2017 roku zakończono nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.01.02-IZ.00-22-001/17. W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 2 wnioski na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą  1 032 750,00 zł, co stanowi  4,66 % dostępnej alokacji.