Informacja o liczbie złożonych wniosków w ramach konkursu 5.4.2.

Z dniem 27 marca 2017 roku zakończono nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.05.04.02-IZ.00-22-001/17. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 6 wniosków na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 17 691 855, 20, co stanowi 132,07% dostępnej alokacji.

 


  •