Informacja nt. ogłoszeń o zamówieniu w potencjalnych projektach perspektywy finansowej 2021-2027, do czasu uruchomienia pierwszych naborów

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi możliwości zamieszczania w Bazie Konkurencyjności ogłoszeń o zamówieniu przez podmioty, które mogą w przyszłości być zainteresowane pozyskaniem dofinansowania w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 (potencjalni beneficjenci, którzy już obecnie rozpoczynają bądź planują rozpoczęcie realizacji projektów), uprzejmie informujemy, że do czasu uruchomienia pierwszych naborów kolejnej perspektywy, ogłoszenia te można zamieszczać pod specjalnie do tego dedykowanym nr naboru:

POPT.21.27.00-IZ.00-00-001/21


Zgodnie z pismem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (DKF-IV.6517.14.2021.PW, IK 1724273 z dnia 16 kwietnia 2021 r.) jeden wspólny nr naboru pozwoli na szybszą identyfikację tego rodzaju zamówień w przyszłości, a tym samym przyspieszy proces weryfikacji wniosków o płatność, jak również pozostałe czynności kontrolne.
Jednocześnie sam tytuł naboru, w części nadawanej przez ogłoszeniodawcę, także powinien zawierać odniesienie do perspektywy finansowej 2021-2027.

Odnosząc się natomiast do wątpliwości dotyczących zasad, jakimi powinni kierować się ogłoszeniodawcy realizując zamówienia tego rodzaju, MFiPR rekomenduje, aby do czasu wejścia w życie właściwych wytycznych stosować rozwiązania wynikające z obecnie obowiązujących regulacji.
Zaznaczamy, że opisane powyżej podejście nie jest obowiązkowe, natomiast stanowi odpowiedź na sygnalizowane oczekiwania ze strony tych potencjalnych wnioskodawców perspektywy 2021-2027, którzy w ten sposób chcieliby sobie zapewnić większe bezpieczeństwo audytowe w przypadku objęcia dofinansowaniem projektów, których realizację rozpoczynają już teraz.

W przypadku wątpliwości natury technicznej, zachęcamy do kontaktu z zespołem wsparcia technicznego Bazy Konkurencyjności. Aktualne kontakty telefoniczne i e-mailowe znajdują się na stronie głównej Bazy Konkurencyjności.

 

Martyna Sawicka
Referat Informacji DPR