Aktualizacja Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2020 rok (z 13 lutego 2020 r.)

W celu zapewnienia potencjalnym wnioskodawcom równego dostępu do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów do dofinansowania, a także ze względu na okres niezbędny do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 13 lutego 2020 roku Zarząd Województwa Pomorskiego (ZWP) przyjął zmiany do Harmonogramu naboru wniosków w trybie konkursowym na 2020 rok.

Harmonogram zawiera informacje o planowanych terminach ogłoszenia oraz przeprowadzenia naborów wniosków w 2020 roku.

Załączniki:

Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego

pdf 537 KB

Harmonogram naborów wniosków w trybie konkursowym na 2020 rok (z 13 lutego 2020 r.)

pdf 403 KB

Rejestr zmian

pdf 742 KB