Harmonogram naborów wniosków w trybie konkursowym na 2020 rok (z 28 listopada 2019 roku)

W celu zapewnienia potencjalnym wnioskodawcom równego dostępu do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów do dofinansowania, a także ze względu na okres niezbędny do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 28 listopada 2019 roku Zarząd Województwa Pomorskiego (ZWP) przyjął Harmonogramu naboru wniosków w trybie konkursowym na 2020 rok.

Harmonogram zawiera informacje o planowanych terminach ogłoszenia oraz przeprowadzenia naborów wniosków w 2020 roku.

Załączniki:

Harmonogram naborów wniosków w trybie konkursowym na 2020 rok (z 28 listopada 2019 roku)

pdf 401 KB

Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego

pdf 520 KB