Gmina Kartuzy stawia na rozwój usług społecznych

We wtorek 27 września, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz burmistrz Kartuz Mieczysław Gołuński podpisali umowę na dofinansowanie projektu, który będzie wspierał rozwój usług społecznych w Gminie Kartuzy.

 „Aktywność...Samodzielność...Rozwój"

W projekcie Gminy Kartuzy powstanie klub seniora oraz świetlica. Dzieci w świetlicy będą korzystać m.in z pomocy w nauce, wsparcia wychowawcy i psychologa, organizacji czasu wolnego, zabawy i zajęć sportowych.  Klub seniora to miejsce, które będzie integrować i aktywizować społecznie osoby starsze. Oferta usług będzie obejmowała: m.in.: opiekę, pracę socjalną, wsparcie psychologa, organizację czasu wolnego, terapię zajęciową oraz wydarzenia kulturalno-edukacyjne.

Pomoc dla mieszkańców pomorskiego w najtrudniejszej sytuacji

Samorząd województwa pomorskiego od lat zaangażowany jest w rozwój usług społecznych. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 podpisano dotąd 127 umów na wartość prawie 311 mln zł. Dzięki dofinansowaniu projektów ponad 18,3 tys. osób zostało objętych usługami społecznymi, a 7,6 tys. osób otrzymało wsparcie pod postacią usług asystenckich i opiekuńczych.

Marszałek Mieczysław Struk i burmistrz KArtuz przy stole podpisuja umowę. W tle chór. Na pierwszym planie czek

Fot. UMWP