Fundusze europejskie z regionalnego programu po raz kolejny pomogą w powrocie do pracy rodzicom opiekującym się małymi dziećmi.

Pod koniec 2020 r. Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania 46 projektów o wartości ponad 56,5 mln zł. Po zawarciu umów, dzięki tym projektom na Pomorzu powstanie kolejnych 2063 miejsc w żłobkach.

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk podpisał pierwszą z umów o dofinansowanie z Gminą Studzienice w ramach konkursu dotyczącego funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Prawie 500 tys. zł unijnej dotacji przeznaczone zostanie na zakup niezbędnego wyposażenia, rekrutację dzieci oraz bieżące funkcjonowanie żłobka w gminie Studzienice. Powstałe w ten sposób 20 nowych miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi ułatwi ich rodzicom powrót do pracy oraz pogodzenie życia zawodowe z rodzinnym.