Forum Beneficjentów RPO WP 2014-2020

Stworzyliśmy dla Państwa narzędzie, które chcielibyśmy wykorzystać do komunikacji związanej z realizacją projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Na naszym fanpage'u Facebook/Pomorskie w Unii, założyliśmy grupę otwartą o nazwie „Forum Beneficjentów RPO WP 2014-2020".

Grupa ma spełnić trzy główne funkcje:

  • pozwolić nam szybko przekazywać Państwu ważne informacje, np. w zakresie zmian w dokumentacji programowej, nowych wytycznych czy harmonogramu,
  • pozwolić wszystkim członkom grupy na bezpośrednią i płynną wymianę informacji dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego, realizacji projektów, itp.,
  • umożliwić beneficjentom zadawanie pytań związanych z realizacją projektów współfinansowanych w ramach RPO, a dotyczących np. rozliczania wniosków o płatność, weryfikacji PZP, pomocy publicznej, Oceny Oddziaływania na Środowisko,
  • umożliwić beneficjentom proponowanie tematów/zagadnień, które chcieliby oni przedyskutować w gronie beneficjentów i przedstawicieli IZ RPO WP.

Jeśli jesteś beneficjentem, pracownikiem instytucji będącej beneficjentem, planujesz zostać beneficjentem środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, to znajdź na Facebooku fanpage „Pomorskie w Unii" i dołącz do powiązanej z nim grupy otwartej „Forum Beneficjentów RPO WP 2014-2020".

Zapraszamy!