Folder informacyjny: Inteligentne Specjalizacje Pomorza

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacją, która jest przewodnikiem po Inteligentnych Specjalizacjach Pomorza (ISP) oraz stanowi kompendium wiedzy dla każdego podmiotu, który myśli o podejmowaniu innowacyjnych działań i realizacji projektów badawczo – rozwojowych.

Publikacja w przystępny sposób wyjaśnia jakie obszary i branże stanowią Inteligentne Specjalizacje Pomorza, w jaki sposób zostały one wybrane, jakie są pierwsze efekty ich funkcjonowania. W folderze znajdą także Państwo informacje na temat działania Rad ISP, zadań podejmowanych w ramach projektu Smart Progress oraz dane kontaktowe do tzw. Liderów ISP, czyli podmiotów, które udzielają aktywnego wsparcia merytorycznego i organizacyjnego na rzecz każdej ze specjalizacji.

Koniec perspektywy unijnej na lata 2014-2020 nie oznacza braku możliwości finansowania inicjatyw badawczych. Dlatego publikacja obejmuje również skrótowe przedstawienie dostępnych form wsparcia w postaci doradztwa oraz środków finansowych.

Załączniki:

pdf 3.85 MB pdf 3.48 MB