Dzięki środkom z UE powstaną nowe tereny inwestycyjne przy porcie morskim w Gdańsku

W Centrum Administracyjno-Usługowym Koga w Gdańsku, 14 września 2020 r. marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski podpisali z przedstawicielami Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. umowę na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu dotyczącego przygotowania terenów inwestycyjnych na obszarze Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego, w bezpośrednim sąsiedztwie Portu Gdańskiego.

 

Zdjęcie przedstawia pięciu mężczyzn, którzy prezentują czek z informacją o dofinansowaniu projektu ze środków unijnych. Jeden z nich trzyma umowę.
Fot. Martyna Sawicka/UMWP

 

W wyniku realizacji inwestycji przygotowanych zostanie 5,3 ha terenów inwestycyjnych w północno-wschodniej części Gdańska, na terenie dzielnicy Stogi, pomiędzy ulicami Sucharskiego, Andruszkiewicza i Kontenerową.

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego zakłada, że swoje inwestycje na przygotowanym terenie zrealizuje minimum 8 małych lub średnich przedsiębiorców (MŚP), m.in. z sektorów mieszczących się w ramach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Ważnym efektem zlokalizowania przedsiębiorców na terenach inwestycyjnych będzie stworzenie nowych miejsc pracy. Wartość całkowita inwestycji to prawie 23,4 mln zł, a dofinansowanie unijne na poziomie 35% wydatków kwalifikowalnych wyniesie prawie 4,1 mln zł. Fundusze Europejskie pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, który jest wdrażany przez Zarząd Województwa Pomorskiego.  

Projekt stanowi odpowiedź na zdiagnozowaną przez władze samorządu województwa pomorskiego potrzebę poprawy jakości oferty inwestycyjnej i systemu zachęt do inwestowania w regionie. Realizacja projektu przyczyni się także do kreowania dobrego wizerunku Gdańska jako miejsca przyjaznego inwestorom, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP.

Prace inwestycyjne obejmą m.in.: podniesienie, wzmocnienie i utwardzenie terenu (prace niezbędne ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne, szkody po wydobywaniu bursztynu oraz potencjalne zagrożenie powodziowe), rozbudowę infrastruktury sieciowej (sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, deszczowej, energetycznej), budowę placu składowego o powierzchni ponad 10 tys. m2, ogrodzenie i oświetlenie terenu oraz budowę wewnętrznego układu komunikacyjnego.

Projekt zostanie zrealizowany do końca grudnia 2021 r.

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. aplikuje również o dofinansowanie drugiego etapu projektu dotyczącego przygotowania dodatkowych 5 ha terenów inwestycyjnych w okolicy Portu Gdańskiego. Wartość tej inwestycji to prawie 18 mln zł. GARG Sp. z o.o. wnioskuje o 6,1 mln zł dotacji z Funduszy Europejskich.

Do 31 sierpnia 2020 roku, decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego, dotację z Unii Europejskiej na przygotowanie terenów inwestycyjnych otrzymał 1 projekt: „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych pod działalność przemysłowo-usługową w Rumi", realizowany przez Rumia Invest Park Sp. z o.o. Łączna wartość tego projektu to: 22,7 mln zł, a kwota dofinansowania z UE wynosi: 6,5 mln zł. W ramach inwestycji prawie 9 ha terenów położonych w północnej części Rumi, w bliskim sąsiedztwie portu w Gdyni, zostanie przygotowanych pod tereny inwestycyjne.

Więcej nt. pomorskich inwestycji w Raporcie z realizacji RPO WP 2014-2020.

Marcin Twardokus