Dzięki środkom unijnym kościoły na Żuławach odzyskują blask [RELACJA VIDEO]

Bp Wiesław Szlachetka i Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, dokonali symbolicznego odbioru wykonania części zadań w projekcie dotyczącym m.in. prac renowacyjnych w czterech kościołach pomorskich Żuław. Na strażackim podnośniku bp Wiesław Szlachetka, w towarzystwie marszałka Mieczysława Struka, poświęcił odrestaurowaną drewnianą wieżę kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Trutnowach.

 W uroczystości poświęcenia nowej wieży kościoła w Trutnowach wzięli udział bp Wiesław Szlachetka i Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. Fot. UMWP

Kościół w Trutnowach odzyskał wieżę. W kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Giemlicach odnowiono pokrycie dachu. W kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Kiezmarku wykonano renowacje witraży, drewnianego stropu tynków oraz drewnianego sklepienia. W Cedrach Wielkich, w kościele pw. Aniołów Stróżów, wykonano renowację dachu, elewacji, wieży oraz fundamentów. Tu odtworzono także chór nad nawą główną. Objęte wsparciem kościoły stanowią perły żuławskiego budownictwa sakralnego.

 Wnętrze kościoła w Cedrach Wielkich po renowacji. Fot. UMWP

Dzięki realizacji projektu unijnego finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 udało się wykonać ww. niezbędne prace renowacyjne pozwalające na zachowanie w dobrym stanie ważnych zabytków dziedzictwa kulturowego Pomorza. Całkowita wartość projektu to 15,1 mln zł, a dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 7,8 mln zł.

Ten projekt nie jest łatwym projektem, dlatego że on obejmuje szereg obiektów, które od setek lat wpisały się w architekturę krajobrazu żuławskiego, ale nie dotyczą tylko jednej grupy obiektów zabytkowych. Mówimy dziś przede wszystkim o czterech kościołach, ale też częścią tego projektu jest jeden z mostów w Nowym Dworze, a więc ten projekt obejmuje konglomerat różnych obiektów, które tak jak powiedziałem – są częścią ogromnej kultury Żuław. – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Odbudowanie zabytkowej wieży kościoła w Trutnowach stało się dla mieszkańców symbolicznym zakończeniem powojennego czasu odbudowy miejscowości. Jak głosi lokalna opowieść, w lutym 1945 r. kościół został pozbawiony wieży przez żołnierzy niemieckich, by nie stała się wskazówką dla artylerzystów Armii Czerwonej. Dopiero środki unijne i wkład finansowy lokalnej społeczności pozwolił na odbudowę tego ważnego zabytku pod koniec zeszłego roku.

 Odbudowana wieża kościoła w Trutnowach. Fot. UMWP

Owocem działania samorządów i wspólnoty parafialnej jest nowa wieża w Trutnowach. Ta wieża wznosi się ponownie na równinie żuławskiej i znów pokazuje kierunek, w którym zmierzamy, czyli niebo. Ona będzie integrować mieszkańców, którzy tu wspólnie żyją, pracują i tworzą tę ziemię. Jest to też ogromnie ważny dzień w historii samego kościoła z siedmiowiekową tradycją, który odzyskuje pełen blask swojej sylwetki. – mówił podczas uroczystości bp Szlachetka.

Na Żuławach zachowało się do dzisiaj ponad 30 ceglanych kościołów gotyckich, będących prawdziwymi perłami żuławskiego budownictwa sakralnego. Są wśród nich duże, bogate trójnawowe świątynie, kościoły jednonawowe, a także rzadsze dwunawowe. Wyróżniają je m.in. charakterystyczne dla tego regionu drewniane górne partie wież.

 

Video dzięki uprzejmości Północna.tv