Dzięki dotacji z Unii będzie czystsze powietrze w powiecie bytowskim

Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, oraz Bogdan Ryś, wójt Gminy Studzienice, podpisali umowę na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu dotyczącego kompleksowej wymiany źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie gmin: Bytów, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Lipnica, Parchowo, Studzienice, Tuchomie oraz budynkach należących do Powiatu Bytowskiego.

 

Fot. Martyna Sawicka/UMWP

W wyniku realizacji projektu wymienione zostaną 24 źródła ciepła, w efekcie czego nastąpi poprawa efektywności i sprawności systemów wytwarzania energii cieplnej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery. Wzrośnie też znaczenie energii odnawialnej w produkcji energii cieplnej.

 

Fot. Martyna Sawicka/UMWP

Dzięki unijnej inwestycji nastąpi kompleksowa wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie powiatu bytowskiego poprzez zakup i montaż 23 sztuk kotłów na biomasę oraz 1 na paliwo gazowe. Inwestycje objęte przedmiotowym projektem realizowane będą na terenie powiatu bytowskiego w obrębie 8 gmin - 7 partnerów projektu: Bytów, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Lipnica, Parchowo, Studzienice, Tuchomie oraz na terenie gminy Miastko (zadanie realizowane przez partnera projektu – Powiat Bytowski).

Nabycie i montaż nowych źródeł ciepła – w ramach projektu – zostanie wykonany w następujących budynkach:

  • Gmina Bytów: świetlica wiejska w Ząbinowicach; remiza strażacka wraz z świetlicą wiejską w Gostkowie; remiza strażacka wraz z świetlicą wiejską w Pomysku Wielkim,

  • Gmina Czarna Dąbrówka: Szkoła Podstawowa w Rokitach; Szkoła Podstawowa im. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Czarnej Dąbrówce; Szkoła Podstawowa w Jasieniu; Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Czarnej Dąbrówce; Wiejski Dom Kultury Jasień,

  • Gmina Kołczygłowy: Szkoła Podstawowa w Łubnie,

  • Gmina Lipnica: sala wiejska Prądzona; sala wiejska Łąkie; budynek Urzędu Gminy,

  • Gmina Parchowo: budynek świetlicy w Sylcznie; budynek Urzędu Gminy; budynek Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki,

  • Gmina Studzienice: budynek Urzędu Gminy Studzienice; budynek Wiejskiego Domu Kultury w Półcznie; budynek Świetlicy Wiejskiej w Sominach; budynek Wiejskiego Domu Kultury w Przewozie; budynek Remizy Strażackiej w Skwierawach,

  • Gmina Tuchomie: Gminny Ośrodek Zdrowia w Tuchomiu (wraz z mieszkaniami komunalnymi); obiekt komunalny - mieszkania komunalne w Tuchomiu,

  • Powiat Bytowski: budynek administracyjny i budynek warsztatowy z częścią socjalną Zarządu Dróg Powiatowych; Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy.

Projekt zostanie zrealizowany do końca 2020 roku. Całkowita wartość projektu to prawie 1,5 mln zł, a dofinansowanie unijne ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniesie prawie 1,3 mln zł.

 

Fot. Martyna Sawicka/UMWP

Marcin Twardokus