Dotacja z Unii na przebudowę sieci ciepłowniczej w Starogardzie Gdańskim

Ryszard Świlski, wicemarszałek województwa pomorskiego, oraz Piotr Dembiński, prezes Zarządu GPEC Starogard Sp. z o.o., popisali umowę na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu dotyczącego przebudowy sieci ciepłowniczej na Osiedlu 60-lecia w Starogardzie Gdańskim. 

 

Fot. Martyna Sawicka/UMWP

Projekt będzie realizowany na Osiedlu 60-lecia w Starogardzie Gdańskim. Inwestycja polegać będzie na przebudowie systemu zaopatrzenia w ciepło budynków mieszkalnych. W wyniku modernizacji sieci ciepłowniczej zmniejszą się straty ciepła w trakcie przesyłu. Polepszy się też jakość i efektywność funkcjonowania sieci. Dodatkowym efektem realizacji projektu będzie ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Modernizacja obejmie 552 m sieci ciepłowniczej.

 

Fot. Martyna Sawicka/UMWP

Projekt zostanie zrealizowany do końca 2019 r. Całkowita wartość projektu to ponad 1 mln zł, a dofinansowanie unijne ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniesie prawie 694 tys. zł.

Marcin Twardokus