Dołącz do zespołu specjalistów ds. Funduszy Europejskich!

Jeśli szukasz ciekawej pracy przy realizacji programu regionalnego i chcesz dołączyć do specjalistów w dziedzinie Funduszy Europejskich być może zainteresuje Cię oferta pracy w naszym Zespole? Obecnie w Departamencie Programów Regionalnych UMWP w Gdańsku prowadzony jest nabór na stanowisko od podinspektora do głównego specjalisty w Centrum Kompetencji - oferta nr 95/23

 

Do Twoich zadań należeć będzie m.in.:

  • przygotowanie i redakcja zapisów dokumentów istotnych dla wdrażania programu regionalnego współfinansowanego z funduszy europejskich w zakresie występowania pomocy publicznej, np. Szczegółowego opisu priorytetów, zasad kwalifikowania wydatków, umowy o dofinansowanie,
  • współpraca i wsparcie innych pracowników uczestniczących we wdrażaniu programu regionalnego w zakresie weryfikacji zasad dotyczących pomocy publicznej, w tym udział w ocenie projektów,
  • prowadzenie konsultacji i szkoleń dla wnioskodawców i beneficjentów w zakresie zagadnień związanych z pomocą publiczną w ramach programu regionalnego współfinansowanego z funduszy europejskich.

 

Osoby zainteresowane (mile widziane osoby z niepełnosprawnościami) prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Organizacji 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 95/23" do 5 października 2023 r. do godz. 15:45. Oferty mogą też być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) znajdującej się na platformie ePUAP (https://epuap.gov.pl/) – dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub wysłane za pomocą profilu zaufanego.

 

autor: Monika Grochulska