Dołącz do naszego zespołu i pracuj z nami!

Departament Programów Regionalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku prowadzi obecnie nabór na stanowiska:
 

  • od podinspektora do głównego specjalisty w Referacie Koordynacji (zespół ds. procedur, audytów i kontroli systemowej) - oferta nr 40/21
  • od podinspektora do głównego specjalisty w Referacie Kontroli (zespół ds. kontroli) - oferta nr 41/21

 
Osoby zainteresowane (mile widziane osoby z niepełnosprawnościami) prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Organizacji 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr .../21" w terminie:
 

  • oferta nr 40/21 - do dnia 21 czerwca 2021 r. do godz. 15:45
  • oferta nr 41/21 - do dnia 22 czerwca 2021 r. do godz. 15:45.
     

Oferty mogą też być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) znajdującej się na platformie ePUAP – dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub wysłane za pomocą profilu zaufanego.

Jeśli spełniasz wymagania określone w ogłoszeniach - nie zwlekaj i złóż ofertę!
 

Monika Grochulska
Referat Informacji DPR