Dołącz do naszego Zespołu!

Departament Programów Regionalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku prowadzi obecnie nabór na pracowników do referatu kontroli i referatu płatności:

 

  1. stanowisko od podinspektora do głównego specjalisty w Referacie Kontroli (zespół ds. kontroli) – oferta nr 78/21.

Osoby zainteresowane (mile widziane osoby z niepełnosprawnościami) prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Organizacji 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 78/21" w terminie do 30 listopada 2021 r. do godz. 15:45.

 

  1. stanowisko od podinspektora do głównego specjalisty w Referacie Płatności (zespół ds. płatności) – oferta nr 79/21

Osoby zainteresowane (mile widziane osoby z niepełnosprawnościami) prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Organizacji 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 79/21" w terminie do 1 grudnia 2021 r. do godz. 15:45.

 

Oferty mogą też być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) znajdującej się na platformie ePUAP – dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub wysłane za pomocą profilu zaufanego.

Jeśli spełniasz wymagania określone w ogłoszeniach – nie zwlekaj i złóż ofertę!