Dołącz do naszego Zespołu!

Departament Programów Regionalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku prowadzi obecnie nabór na stanowisko od podinspektora do głównego specjalisty w Referacie Kontroli (zespół ds. kontroli) w Departamencie Programów Regionalnych - oferta nr 57/21.

Osoby zainteresowane (mile widziane osoby z niepełnosprawnościami) prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Organizacji 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 57/21" w terminie do 20 września 2021 r. do godz. 15:45
   

Oferty mogą też być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) znajdującej się na platformie ePUAP – dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub wysłane za pomocą profilu zaufanego.

Jeśli spełniasz wymagania określone w ogłoszeniach - nie zwlekaj i złóż ofertę!