Dołącz do naszego Zespołu!

Jeśli posiadasz wykształcenie wyższe magisterskie z dziedziny nauk prawnych i znasz ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego, jeśli nieobce są Ci cele, struktura i zakres Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i regulacje prawne dotyczące samorządu województwa - te oferty są właśnie dla Ciebie.
 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku ogłasza nabór do Departamentu Programów Regionalnych na wolne stanowiska pracy: od podinspektora do głównego specjalisty w Referacie płatności (Zespół ds. płatności) - oferta 24/20 oraz od podinspektora do głównego specjalisty w  Referacie nieprawidłowości i skarg (Zespół ds. nieprawidłowości) - oferta 25/20.

Nie zwlekaj i aplikuj. Termin składania aplikacji w obu naborach upływa 15 lipca 2020 r. (do godz. 15:45 - decyduje data wpływu oferty do Urzędu).

 

Monika Grochulska

 

 

 

* w związku z rekomendacją, aby sprawy urzędowe załatwiać obecnie za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP), informujemy, że w przypadku naborów dokumenty aplikacyjne można przesyłać także mailowo na adres: rekrutacja@pomorskie.eu. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt  pod numerami telefonów: 58 32-68-817 lub 58 32-68-880.