Dołącz do naszego Zespołu!

Departament Programów Regionalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku prowadzi obecnie nabór na 2 wolne stanowiska pracy od podinspektora do głównego specjalisty w Referacie Informacji (zespół Sieci Informacyjnej Funduszy Europejskich) w Departamencie Programów Regionalnych - oferta nr 5/22.

Osoby zainteresowane (mile widziane osoby z niepełnosprawnościami) prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Organizacji 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 5/22" w terminie do dnia 27 stycznia 2022 r. do godz. 15:45.

Oferty mogą też być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) znajdującej się na platformie ePUAP (https://epuap.gov.pl/) – dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub wysłane za pomocą profilu zaufanego.

Jeśli spełniasz wymagania określone w ogłoszeniu – nie zwlekaj i złóż ofertę!