Dofinansowanie kolejnych projektów z zakresu rozwoju usług społecznych na ziemi słupskiej

Wicemarszałek województwa pomorskiego Leszek Bonna wręczył samorządowcom i przedstawicielom fundacji Przystań symboliczne czeki z informacją o dofinansowaniu. Łączna wartość tych projektów to ponad 6,5 mln złotych.

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pozwoli objąć pomocą 450 osób. Wsparcie skierowane jest przede do seniorów, osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz dzieci i młodzież z rodzin, w których występują problemy wychowawcze.

Czytaj więcej

WICEMARSZAŁEK LESZEK BONNA WRĘCZYŁ SYMBOLICZNE CZEKI W SIEDZIBIE STAROSTWA POWIATOWEGO W SŁUPSKU. MAT. PRASOWY STAROSTWA POWIATOWEGO W SŁUPSKU

Fot. Materiał prasowy Starostwa Powiatowego w Słupsku