Dodatkowe środki z Unii na inwestycje w Kartuzach, Stężycy, Sierakowicach, Żukowie, Przodkowie i Somoninie

Na Dworcu kolejowym w Kartuzach Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, wręczył władzom pomorskich gmin Kartuzy, Stężyca, Sierakowice, Żukowo, Przodkowo, Somonino oraz powiatu kartuskiego aneksy zwiększające dofinansowanie do unijnych inwestycji realizowanych przez te samorządy. Wydarzenie odbyła się 3 października.

 

Fot. Martyna Sawicka/UMWP

Zarząd Województwa Pomorskiego wykorzystuje dogodny moment, by dzięki korzystnym różnicom kursowym między walutą euro a złotym, przekazać samorządom dodatkowe miliony z Unii na inwestycje realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Środki po części pochodzą też z „uwolnienia" środków unijnych na poziomie regionu przez projekty, które będą finansowane z programów krajowych.

Dodatkowe środki zwiększą wartość unijnego dofinansowania dla 9 następujących projektów:

  • „Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi"– realizowanego przez Gminę Kartuzy. Wartość przyznanego dodatkowego dofinansowania dla tej inwestycji to ponad 1,3 mln zł,

  • „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy – etap II" – realizowanego przez Gminę Kartuzy. Wartość przyznanego dodatkowego dofinansowania dla tej inwestycji to ponad 70 tys. zł,

  • „Budowa węzła integracyjnego Gołubie na terenie Gminy Stężyca wraz z trasami dojazdowymi" – realizowanego przez Gminę Stężyca. Wartość przyznanego dodatkowego dofinansowania dla tej inwestycji to prawie 490 tys. zł,

  • „Budowa węzła integracyjnego Sierakowice wraz z trasami dojazdowymi" – realizowanego przez Gminę Sierakowice. Wartość przyznanego dodatkowego dofinansowania dla tej inwestycji to prawie 667 tys. zł,

  • „Rewitalizacja Starego Centrum Żukowa" – realizowanego przez Gminę Żukowo. Wartość przyznanego dodatkowego dofinansowania dla tej inwestycji to ponad 238 tys. zł,

  • „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Żukowo" – realizowanego przez Gminę Żukowo. Wartość przyznanego dodatkowego dofinansowania dla tej inwestycji to prawie 56 tys. zł,

  • „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Przodkowo" – realizowanego przez Gminę Przodkowo. Wartość przyznanego dodatkowego dofinansowania dla tej inwestycji to prawie 34 tys. zł.

  • „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Somonino" – realizowanego przez Gminę Somonino. Wartość przyznanego dodatkowego dofinansowania dla tej inwestycji to ponad 19 tys. zł.

  • „Kompleksowa termomodernizacja Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach" – realizowanego przez Powiat Kartuski. Wartość przyznanego dodatkowego dofinansowania dla tej inwestycji to ponad 143 tys. zł.

Łącznie w całym województwie dodatkowe środki na realizowane już projekty lub na sfinansowanie nowych inwestycji otrzyma aż 56 projektów finansowanych z RPO WP 2014-2020, a kwota wsparcia wyniesie ponad 78,8 mln zł. Wsparcie otrzymają projekty ważne dla mieszkańców, np. dotyczące rozwoju transportu, rewitalizacji i ochrony zdrowia, ale także te, które dla pomorskich gmin są źródłem oszczędności – jak modernizacja energetyczna budynków publicznych.

Marcin Twardokus