Dodatkowe środki unijne na rewitalizację Lęborka

3 sierpnia br. w siedzibie Klubu BAZA w Lęborku wicemarszałek województwa pomorskiego Leszek Bonna podpisał z burmistrzem Lęborka Witoldem Namyślakiem aneks zwiększający unijne dofinansowanie do projektu rewitalizacji obszaru Nowy Świat w Lęborku. Dodatkowe środki w wysokości ponad 444 tys. zł decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego zostały przekazane z budżetu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Zdjęcie przedstawia trzy osoby. Od lewej: Leszek Bonna, Witold Namyślak i Teresa Ossowska-Szara. Osoby trzymają i prezentują czek o treści: Zarząd Województwa Pomorskiego udziela dotacji ze środków UE w wysokości 444 219 zł dla Gminy Miasta Lębork na realizację projektu: "Odnowiony Lębork - rewitalizacja obszaru Nowy Świat"
Podczas wydarzenia wicemarszałek województwa pomorskiego Leszek Bonna wręczył włodarzom Lęborka symboliczny czek. Fot. Martyna Sawicka/UMWP 

 

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja obszaru Nowy Świat. Prace obejmują m.in. adaptację 2 budynków przeznaczonych do pełnienia nowych funkcji społecznych. Przebudowana została siedziba Zakładu Komunikacji Miejskiej przy ul. Łokietka 5 z przeznaczeniem na Klub Osiedlowy "Baza", w którym działają Punkt Wsparcia Rodzin, Punkt Wsparcia Seniorów oraz Ośrodek pracy z młodymi „Nasze Miejsce". W byłej kotłowni internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy Placu Piastowskim (wejście od ulicy Łokietka) od stycznia br. funkcjonuje Placówka Wsparcia Dziennego.

 

Zdjęcie przedstawia szarożółty, ale zarazem nowoczesny budynek Klubu Osiedlowego "Baza". Przed budynkiem: chodnik, ławki, drzewa i oświetlenie.
Klub Osiedlowy "Baza", w którym działają Punkt Wsparcia Rodzin, Punkt Wsparcia Seniorów oraz Ośrodek pracy z młodymi „Nasze Miejsce". Fot. Martyna Sawicka/UMWP 

W ramach projektu zaplanowano również przebudowę dróg wraz z budową infrastruktury podziemnej, monitoring, kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej (9 podwórek integracyjnych, 5 terenów rekreacyjnych, budowę ścieżki rowerowej wraz z przebudową układu komunikacyjnego od ul. Buczka do Al. Wolności), a także remont elementów wspólnych budynków mieszkalnych oraz zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia (zadanie obejmuje 8 wspólnot mieszkaniowych oraz 28 budynków komunalnych
i socjalnych). 

Działania podejmowane w ramach rewitalizacji Lęborka mają charakter wielokierunkowej pomocy mieszkańcom zamieszkującym obszar Nowy Świat. Mają one pomóc w zmianie postaw, przezwyciężeniu istniejących problemów i zagrożeń społecznych. Celem działań zaplanowanych wcześniej i skonsultowanych z mieszkańcami jest doprowadzenie do zmiany wyglądu, poprawy estetyki i jakości przestrzeni publicznych, podniesienie komfortu życia, stworzenie warunków do wypoczynku i rekreacji oraz podniesienie bezpieczeństwa, zmniejszenie ubóstwa i wykluczenia społecznego. Ważnym elementem działań jest zaangażowanie lokalnej społeczności w proces rewitalizacji, doprowadzenie do identyfikacji z zamieszkiwaną dzielnicą – tak, aby mieszkańcy poczuli się gospodarzami swoich dzielnic, ulic i podwórek (beneficjent wspólnie z mieszkańcami zagospodaruje 7 podwórek integracyjnych).

 

Zdjęcie przedstawia 8 kobiet, które siedzą przy stole i wykonują prace ręczne z papieru.
Zajęcia dla seniorów w Klubie Osiedlowym BAZA. Fot. Martyna Sawicka/UMWP

 

Całkowita wartość inwestycji to ponad 20 mln zł, z czego przeszło 11 mln stanowi dofinansowanie unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zaplanowane w ramach projektu  działania obejmują teren o powierzchni ok. 71 ha, który zamieszkuje ponad 5 tys. osób. Przedsięwzięcie infrastrukturalne pn. „Odnowiony Lębork - rewitalizacja obszaru Nowy Świat" jest częścią zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego, w skład którego wchodzi również projekt społeczny pn. „Ożywiony Lębork „Nowy Świat" - usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji".

Inwestycja realizowana będzie do końca 2020 roku.

Monika Grochulska