Dodatkowe środki unijne dla szpitali w Starogardzie Gdańskim i Tczewie na walkę z COVID-19

W piątek, 12 marca br., członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska przekazała wicestaroście Powiatu Starogardzkiego, Patrykowi Gabrielowi, symboliczne czeki z informacją o udzieleniu Kociewskiemu Centrum Zdrowia w Starogardzie Gdańskim oraz szpitalowi w Tczewie dodatkowych środków na walkę z COVID-19.Środki pochodzą z funduszy europejskich dostępnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. otrzyma dodatkowo 1,25 mln zł, a szpital w Tczewie (Szpitale Tczewskie SA) – 1,8 mln zł. Dodatkowe środki na walkę z COVID-19 są przekazywane w ramach projektu, którego beneficjentem jest Powiat Starogardzki. Projekt realizuje Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – jednostka Powiatu Starogardzkiego, a spółka Szpitale Tczewskie jest partnerem w projekcie.
 

Dzięki dotacji zakupiony zostanie nowoczesny sprzęt do diagnostyki wirusa SARS-Cov-2 oraz opieki nad chorymi. Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zakupi: aparat RTG, centralę do monitorowania, echokardiograf, 7 kardiomonitorów, kolumnę endoskopową – tor wizyjny oraz 5 łóżek. W budynku przeprowadzona zostanie także przebudowa pomieszczeń oddziału chorób wewnętrznych. Spółka Szpitale Tczewskie zakupi: 6 aparatów do KTG, 20 aparatów do EKG, aparat do elektrokoagulacji, aparat do USG, urządzenie do kompresji klatki piersiowej, 9 respiratorów, 30 pomp infuzyjnych, 5 łóżek do intensywnej terapii z pełnym wyposażeniem. Wydarzenie odbyło się w Kociewskim Centrum Zdrowia w Starogardzie Gdańskim.

Oba szpitale już kolejny raz otrzymały środki z UE na walkę z COVID-19. W trakcie tzw. pierwszej fali pandemii, w maju 2020 roku, podmioty otrzymały łącznie 2 mln zł na zakup środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych.


Do tej pory ze środków Unii Europejskiej będących w dyspozycji Zarządu Województwa Pomorskiego, na wsparcie szpitali w walce z COVID-19 (sprzęt, dostosowanie budynków, środki ochrony dla personelu medycznego) przekazanych zostało prawie 117 mln zł.  


Dodatkowo Zarząd Województwa Pomorskiego przeznaczył:

•    51,5 mln zł na wsparcie pomorskich przedsiębiorców w formie pożyczek, m.in. na utrzymanie płynności finansowej w okresie pandemii,
•    48,5 mln zł na wsparcie pomorskich przedsiębiorców w formie dotacji, m.in. na cele inwestycyjne umożliwiające dostosowanie prowadzonej działalność do warunków zmienionych w wyniku pandemii,
•    91,3 mln zł na wsparcie osób, które w wyniku pandemii znalazły się w trudnej sytuacji na rynku pracy lub utraciły zatrudnienie.
Łącznie Zarząd Województwa Pomorskiego przeznaczył prawie 308,3 mln zł ze środków Unii Europejskiej na walkę z COVID-19.

 

Marcin Twardokus
Referat Informacji DPR