Dodatkowe 7,1 mln zł z Unii dla szpitali w Gdyni na walkę z COVID-19

We wtorek, 9 lutego br., wicemarszałek województwa pomorskiego Wiesław Byczkowski oraz członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska podpisali z zarządem spółki Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. aneks, na mocy którego Szpitalowi św. Wincentego a Paulo oraz Szpitalowi Morskiemu im. PCK w Gdyni przekazane zostaną dodatkowe środki na walkę z COVID-19.

 

na zdjęciu marszałek i przedstawiciele Szpitali trzymają czek z informacją o wysokości dofinansowania

fot. UMWP

 

Środki pochodzą z funduszy europejskich dostępnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Dzięki nim zakupiony zostanie nowoczesny sprzęt do diagnostyki wirusa SARS-Cov-2 oraz opieki nad chorymi. Podczas wydarzenia wręczony został symboliczny czek.

Decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego Szpital św. Wincentego a Paulo w Gdyni otrzymał dodatkowo 1,7 mln zł na walkę z COVID-19. W planach zakupowych szpitala jest m.in.: 5 aparatów do EKG, 2 aparaty do znieczulenia, aparat USG wielofunkcyjny z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej płuc, 2 automatyczne urządzenia do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji, bronchofiberoskop z wyposażeniem, 2 defibrylatory z wyposażeniem, 3 diatermie chirurgiczne, 10 łóżek, sterylizator, 7 wózków anestezjologicznych, oraz 5 wózków dla pacjentów potencjalnie zakaźnych. Łącznie szpital zakupi około 225 sztuk różnego rodzaju sprzętu medycznego.

Szpitalowi Morskiemu im. PCK w Gdyni otrzyma prawie 5,5 mln zł dodatkowych środków na walkę z COVID-19. Zakupionych zostanie m.in.: 10 aparatów do EKG, aparat do pomiarów parametrów krytycznych wraz z wyposażeniem, 2 aparaty RTG, 2 aparaty USG, automatyczne urządzenie do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji, bronchofiberoskop z wyposażeniem, defibrylator z wyposażeniem, 2 diatermie chirurgiczne, 8 kardiomonitorów, 8 łóżek anestezjologicznych i 6 wózków anestezjologicznych. Łącznie szpital zakupi około 516 sztuk różnego rodzaju sprzętu medycznego.

Szpital św. Wincentego a Paulo w Gdyni oraz Szpital Morski im. PCK w Gdyni już kolejny raz otrzymały środki z UE na walkę z COVID-19. W trakcie tzw. pierwszej fali pandemii, w maju 2020 roku, oba szpitale otrzymały po 1 mln zł. Fundusze europejskie zostały wtedy przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej i materiały do dezynfekcji.

Łącznie ze środków Unii Europejskiej będących w dyspozycji Zarządu Województwa Pomorskiego, na wsparcie szpitali w walce z COVID-19 (sprzęt, dostosowanie budynków, środki ochrony dla personelu medycznego) przeznaczonych zostanie prawie 100,1 mln zł.  

Dodatkowo Zarząd Województwa Pomorskiego przeznaczył:

  • 51,5 mln zł na wsparcie pomorskich przedsiębiorców w formie pożyczek, m.in. na utrzymanie płynności finansowej w okresie pandemii,
  • 48,5 mln zł na wsparcie pomorskich przedsiębiorców w formie dotacji, m.in. na cele inwestycyjne umożliwiające dostosowanie prowadzonej działalność do warunków zmienionych w wyniku pandemii,
  • 30 mln zł na wsparcie osób, które w wyniku pandemii znalazły się w trudnej sytuacji na rynku pracy lub utraciły zatrudnienie.

Łącznie Zarząd Województwa Pomorskiego przeznaczył prawie 230,1 mln zł ze środków Unii Europejskiej na walkę z COVID-19.

Marcin Twardokus, Referat Informacji DPR