Dodatkowe 3,1 mln zł z budżetu Unii Europejskiej dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na walkę z COVID-19

Dziś w siedzibie Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska podpisali z rektorem GUMed, prof. dr hab. Marcinem Gruchałą aneks zwiększający unijne dofinansowanie dla projektu realizowanego przez pomorską uczelnię. Środki zostaną skierowane na walkę z COVID-19.

 

Zdjęcie przedstawia trzy osoby siedzące przy stole i podpisujące dokumenty. Po lewej stronie granatowy roll-up z napisem: "Regionanlny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020" oraz logotypem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Na zdjęciu od lewej: marszałek województwa pomorskiego - Mieczysław Struk, rektor GUMed - prof. dr hab. Marcin Gruchała oraz członkini Zarządu Województwa Pomorskiego - Agnieszka Kapała-Sokalska. Fot. Marcin Twardokus/UMWP

Środki otrzyma jednostka GUMed – Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Pieniądze pozwolą na utworzenie w systemie modułowym trzech izolatek na potrzeby izby przyjęć oraz trzech izolowanych sal na potrzeby każdego z trzech oddziałów szpitalnych Centrum. Dodatkowo zakupiony zostanie tor wizyjny dla Pracowni Endoskopii oraz zmodernizowana zostanie sala w Klinice Kardiologii i Chorób Wewnętrznych. Wszystko służyć będzie walce z epidemią COVID-19.

 

Pięć osób trzyma i prezentuje czek z napisem: "Zarząd Województwa Pomorskiego udziela dotacji ze środków Unii Europejskiej w wysokości 3 099 500 zł w ramach realizacji projektu: „Centrum Geriatrii w Gdańsku" (na walkę z COVID-19).

Od lewej stoją: prof. Przemysław Rutkowski - dziekan elekt Wydziału Nauk o Zdrowiu GUMed, prof. Marcin Renke - dyrektor UCMMiT, Mieczysław Struk, prof. Marcin Gruchała oraz Agnieszka Kapała Sokalska.

Kwota wsparcia stanowi zwiększenie kwoty dofinansowania dla projektu „Centrum Geriatrii w Gdańsku" relizowanego przez GUMed. W związku z walką z pandemią COVID-19 w maju 2020 r. była już zwiększana wartość dofinansowania projektu  o kwotę 8,9 mln zł. 2,8 mln zł z tej kwoty zostało przeznaczonych na inwestycje w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Sfinansowano m.in. budowę zewnętrznego szybu dźwigowego, rozbudowę magazynu odpadów medycznych, zakup środków ochrony indywidualnej (masek ochronnych, kombinezonów bakteriobójczych, fartuchów i rękawic). Pozostałe środki wsparły antycovidowe działania partnerów projektu. 7. Szpital Marynarki Wojennej SPZOZ im. Kontradmirała Profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku (z kwotą dofinansowania 4,6 mln zł) sfinansował zakup dwóch respiratorów, łóżka intensywnego nadzoru, cyfrowego aparatu RTG, 48 pomp infuzyjnych, środków ochrony indywidualnej, m.in. masek ochronnych, kombinezonów bakteriobójczych, fartuchów, rękawic i osłon na nogi. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku – Laboratorium Diagnostyki Medycznej (z kwotą dofinansowania 1,5 mln zł) otrzymane środki przeznaczyła na zakup lekarstw, aparatury diagnostycznej, odczynników i materiałów medycznych, zakup środków do dezynfekcji, środków ochrony indywidualnej (maseczki chirurgiczne, maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe, kombinezony ochronne).

Ostateczna wartość realizowanego przez GUMed projektu „Centrum Geriatrii w Gdańsku" to prawie 24 mln zł, a dofinansowanie unijne ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wynosi 22,1 mln zł i stanowi 92,5% całkowitej wartości projektu.

Do tej pory na walkę z COVID-19 samorząd województwa pomorskiego przeznaczył 164,6 mln zł ze środków unijnych. Wsparcie skierowane zostało m.in. na zakup sprzętu medycznego oraz środków ochronnych dla pomorskich szpitali, wsparcie pomorskich przedsiębiorców w formie pożyczek i dotacji. Wsparcie uzyskały również osoby, które w wyniku epidemii koronawirusa znalazły się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Zarząd Województwa Pomorskiego wprowadził też liczne ułatwienia w realizacji projektów unijnych przez beneficjentów Programu Regionalnego Województwa Pomorskiego.

Szczegółowe informacje o wsparciu udzielonych przez samorząd województwa na walkę z COVID-19 dostępne są w Raporcie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Marcin Twardokus