Dodatkowe 2,2 mln zł na rozbudowę Akwarium w Gdyni

Akwarium w Gdyni otrzymało dodatkowe środki z Unii Europejskiej na rozbudowę. W środę, 10 marca br., wicemarszałek województwa pomorskiego Wiesław Byczkowski przekazał Dyrektorowi Naczelnemu Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego, Piotrowi Margońskiemu aneks, na mocy którego władze Pomorza przekazały gdyńskiej jednostce kolejne środki unijne.

 

Dwie osoby trzymają czek i obwolutę z podpisanym aneksem
Fot. Martyna Sawicka/UMWP

 

Fundusze europejskie pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Obecnie przekazany aneks zwiększył wartość dofinansowania udzielonego już przez Zarząd Województwa Pomorskiego w lipcu 2019 roku. Wartość inwestycji polegającej na rozbudowie gdyńskiego akwarium wyniesie ok. 18,8 mln zł, a dofinansowanie, po zawartym aneksie, wyniesie 11,1 mln zł.

Rozbudowa Akwarium

Przedmiotem projektu, który otrzymał dodatkowe wsparcie z UE, jest rozbudowa istniejącej ścieżki edukacyjnej o nowych 13 zbiorników ekspozycyjnych. Planuje się stworzenie nowoczesnej, wielofunkcyjnej przestrzeni edukacyjnej, w której poprzez poznanie, indywidualny kontakt oraz organizowane aktywności, odwiedzający Akwarium będą mogli poznać tajemniczy świat morskich zwierząt i roślin. W ramach projektu przeprowadzona zostanie także kampania informacyjno-edukacyjna.

 

akwarium i ryby

Fot. Martyna Sawicka/UMWP

 

Edukacja ekologiczna zwiększy świadomość i wrażliwość mieszkańców oraz turystów na problematykę ochrony środowiska, w szczególności ochrony zagrożonych gatunków. Nowopowstała przestrzeń będzie również obszarem wspomagającym aktywność mieszkańców i turystów, której konsekwencją będzie wzrost wiedzy ekologicznej, będącej częścią szeroko pojętej świadomości obywatelskiej.

 


Fot. Martyna Sawicka/UMWP

 

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Szacuje się, że dzięki realizacji projektu liczba osób odwiedzających Gdyńskie Akwarium zwiększy się do 500 tys. osób w ciągu roku. Zakończenie projektu planowane jest na koniec czerwca 2023 r.

Marcin Twardokus, Referat Informacji DPR