Dodatkowe 1,5 mln zł z UE dla Centralnego Wodociągu Żuławskiego

28 lipca 2020 r. w siedzibie Centralnego Wodociągu Żuławskiego w Nowym Dworze Gdańskim członek Zarządu Województwa Pomorskiego Józef Sarnowski oraz przedstawiciele Zarządu Centralnego Wodociągu Żuławskiego podpisali aneks, na mocy którego zwiększona została pula środków unijnych możliwych do wykorzystania w ramach projektu: „Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim" – etap I". Dzięki dodatkowym środkom wybudowany zostanie syfon magistrali wodociągowej pod rzeką Nogat. Urządzenie służyć będzie do przesyłu wody do gmin położonych na terenie Żuław i Mierzei Wiślanej. 

 

Na zdjęciu od lewej: Józef Sarnowski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego, Tomasz Szczepański, Prezes Zarządu CWŻ oraz Konrad Wiśniewski, prokurent. Wspólnie trzymają pamiątkowy czek o treści: Zarząd Województwa Pomorskiego udziela dotacji ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1 460 448 zł dla Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o.o. na realizację projektu: „Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim" – etap I"

Władze CWŻ otrzymały pamiątkowy czek. Od lewej: Józef Sarnowski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego, Tomasz Szczepański, Prezes Zarządu CWŻ oraz Konrad Wiśniewski, prokurent. Fot. CWŻ.
 

Równocześnie przeprowadzony zostanie remont istniejących komór zasuw oraz wyłączony z użytku zostanie stary wyeksploatowany syfon przebiegający obecnie również pod rzeką Nogat. Projektowana magistrala będzie budowana głównie w technologii bezwykopowej. Wartość całego zadania szacowana jest na kwotę ponad 2,5 mln złotych.

 

Na zdjęciu od lewej: Józef Sarnowski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego, Tomasz Szczepański, Prezes Zarządu CWŻ oraz Konrad Wiśniewski, prokurent. Józef Sarnowski i Tomasz Szczepański podpisują aneks.

 

Budowa syfonu jest dodatkowym zadaniem, które wykonane zostanie w ramach projektu pn. Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim" – etap I". Celem głównym tego projektu była budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody w Ząbrowie. W ramach projektu wykonano ponadto monitoring na 10 punktach węzłowych magistralnej sieci wodociągowej oraz na 20 studniach ujęcia wody w Letnikach. W efekcie realizacji projektu 73 200 osób już korzysta z ulepszonego zaopatrzenia w wodę oraz z systemu monitoringu wpływającego na ograniczenie strat wody, a rozszerzenie projektu o budowę syfonu zwiększy gwarancję niezakłóconej ciągłości dostaw wody. Projekt otrzymał finansowanie unijne ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Po poszerzeniu zakresu realizacji projektu termin zakończenia całego zadania inwestycyjnego  zostanie wydłużony do końca listopada 2021 r. 

Marcin Twardokus