Do pomorskich gmin trafią dodatkowe środki z Unii Europejskiej

W środę 2 października br. w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim wicemarszałek województwa pomorskiego - Ryszard Świlski wręczył władzom pomorskich gmin i powiatów informacje o zwiększeniu wysokości dofinansowania unijnego na łączną kwotę niemal 843 tys. zł pochodzących ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizacje projektów. 

 Aneksy, które zwiększą środki na realizację inwestycji dotyczą projektów:   

 1. Gmina Miejska Pruszcz Gdański na realizację projektu „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi" otrzyma ponad 594 tys. zł, z czego niemal 401 tys. zł trafi do Gminy Pruszcz Gdański, ponad 112,5 tys. zł do Powiatu Gdańskiego i prawie 81 tys. zł do Gminy Trąbki Wielkie. Projekt dotyczy budowy 3 węzłów transportowych na terenie powiatu gdańskiego, w pełnym zakresie – obejmującym budowę i przebudową infrastruktury drogowej (dróg, chodników, ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych). Celem przedsięwzięcia jest zintegrowanie elementów infrastruktury transportu zbiorowego, a także poprawa sprawności ich funkcjonowania. Inwestycja przyczyni się do poprawy dostępności użytkowników do węzłowej infrastruktury transportu zbiorowego i rowerowego oraz wpłynie na jakość i zakres oferowanych usług. 


   
 2. Gmina Miejska Pruszcz Gdański otrzyma dodatkowo niemal 36,5 tys. zł na realizację projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego". Inwestycja wpłynie na poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych mieszkaniowych na terenie Pruszcza Gdańskiego.  Zaplanowane prace w poszczególnych obiektach polegają na dociepleniu przegród, podłóg, dachów i stropodachów oraz niezbędnej wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. Poprawa stanu instalacji grzewczej w budynku przy ul. Powstańców Warszawy 30 umożliwi sprawne funkcjonowanie całego systemu cieplnego oraz zwiększy jego sprawność, co niewątpliwie wpłynie na zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku. Oszczędności energetyczne będą również możliwe do uzyskania dzięki modernizacji oświetlenia wewnętrznego. Tym samym zmniejszy się zapotrzebowanie na energię elektryczną i związana z tym emisja CO2.


   
 3. Gmina Trąbki Wielkie na projekt „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobowidzu" otrzyma dodatkowo ponad 16,5 tys. zł. Celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej w budynku szkoły podstawowej, co przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej regionu oraz redukcją emisji zanieczyszczeń do powietrza. Realizacja projektu wpłynie m.in. na zmniejszenie wykorzystywania paliw tradycyjnych, zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w Gminie Trąbki Wielkie, tym samym polepszenie stanu środowiska naturalnego w gminie. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych wyniesie 240 889 KWh, a szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 1847 Mg Co2/rok.

   
 4. Powiat Gdański otrzyma dodatkowo niemal 92 tys. zł na projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Gdańskiego – termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie oraz termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego". W ramach projektu zaplanowano kompleksową termomodernizację 5 obiektów użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Powiatu Gdańskiego. Będą to: Budynek Szkoły i byłego Internatu Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim, Budynek Warsztatów i Internatu Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Rusocinie oraz  Budynek Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie. Realizacja zadania ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz redukcję zanieczyszczeń do powietrza. Cel ten zostanie osiągnięty m.in. poprzez zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem budynków, zmniejszeniem użycia energii. W ramach projektu zmodernizowanych energetycznie zostanie 5 budynków użyteczności publicznej, co spowoduje spadek emisji gazów cieplarnianych o 388,28 ton równoważnika CO2/rok, oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 1 599 972,22 kWh/rok.

   
 5. Gmina Przywidz na projekt pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Przywidz" otrzyma dodatkowo niemal 37 tys. zł. Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, tj. Budynku OSP w Jodłownie, Budynku Biblioteki w Przywidzu oraz Budynku GOK w Przywidzu. Projekt zakłada m.in. zmniejszenie zużycia paliw wykorzystywanych do ogrzewania budynków, zamianę wysokoemisyjnych kotłów węglowych i montaż pomp ciepła. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery i wykorzystanie źródeł OZE wpłynie na poprawę jakości powietrza. Efektem projektu będzie spadek rocznej emisji gazów cieplarnianych o 235,52 MgCO2 oraz zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych o 841728,2 kWh/rok.


   
 6. Gmina Cedry Wielkie otrzyma blisko 33 tys. zł dodatkowego wsparcia na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkaniowych i budynkach użyteczności publicznej w Gminie Cedry Wielkie". Prace termomodernizacyjne dot. 3 obiektów użyteczności publicznej z terenu gminy: Urząd Gminy w Cedrach Wielkich, Szkoła Podstawowa w Giemlicach, Szkoła Podstawowa w Trutnowach oraz 2 mieszkaniowych: Komunalny budynek mieszkalny w Cedrach Wielkich, Komunalny budynek mieszkalny w Giemlicach. Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej systemów budynków użyteczności publicznej i mieszkaniowych na terenie Gminy Cedry Wielkie. Po realizacji nastąpi redukcja energii pierwotnej w wysokości 883 574,72 kWh/rok oraz 297,72 tony równoważnika CO2.


   
 7. Gmina Pruszcz Gdański na projekt pn. „Kompleksowa termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Pruszcz Gdański" otrzyma prawie 20 tys. zł. Projekt polega na termomodernizacji 4 mieszkalnych budynków komunalnych znajdujących się w Straszynie, będących własnością Gminy Pruszcz Gdański. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkaniowych w Gminie Pruszcz Gdański. Efektem zadania będzie redukcja zużycia energii finalnej, zmniejszenie lokalnej emisji substancji szkodliwych do atmosfery oraz wysokie oszczędności w eksploatacji obiektów. Realizacja zadania umożliwi obniżenie zapotrzebowania na ciepło na potrzeby grzewcze budynków (c.o.) oraz zapotrzebowania na energię na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej o ok. 78%.

   
 8. Projekt Gminy Pszczółki pt. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Pszczółki" otrzyma dodatkowe środki w wys. blisko 15 tys. zł. Projekt dotyczy modernizacji energetycznej 3 budynków użyteczności publicznej Pszczółkach tj. budynku głównego Urzędu Gminy, budynku w podwórzu Urzędu Gminy oraz budynku Publicznego Gimnazjum. Celem projektu jest poprawa stanu powietrza na terenie Gminy Pszczółki, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z budynków publicznych w miejscowości Pszczółki, a także oszczędne i ekologiczne funkcjonowanie budynków urzędu gminy i gimnazjum w Pszczółkach.  fot. UMWP

 

Monika Grochulska