Rusza konkurs grantowy Pomorskie SOS. Hospicja, DPS i ZOL mogą dostać nawet 200 tys. zł

Od środy, 6 maja 2020 r. można składać wnioski w konkursie grantowym Pomorskie SOS. Pieniądze można przeznaczyć na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny w jednostkach całodobowego pobytu. Wszystko, aby powstrzymać epidemię COVID-19.

Wnioski można składać od 6 maja do 31 października 2020 r.

Pomorskie SOS

Pracownicy domów pomocy społecznej czy hospicjów, podobnie jak medycy, są na pierwszej linii walki z epidemią COVID-19, a pandemia uderza głównie w osoby starsze, przewlekle chore czy z niepełnosprawnościami oraz w te, które wymagają stałej opieki. Ryzyko zakażenia i zachorowania właśnie tej grupy osób, a co za tym idzie również ich opiekunów, jest niezwykle wysokie. Dlatego  powstał projekt Pomorskie SOS. Uzyskane pieniądze można przeznaczyć np. na zakup środków ochrony indywidualnej (maseczki, kombinezony), środki dezynfekujące czy sprzęt medyczny niezbędny do powstrzymania epidemii COVID-19. Dokładna kwota, jaką można otrzymać, zależy od liczby podopiecznych w placówce. Na jedną osobę można dostać nawet 1200 zł. Maksymalna kwota grantu wynosi ponad 219 tys. zł. 

Kto może składać wnioski?

Granty dostępne są między innymi dla organizacji pozarządowych, przedsiębiorców czy instytucji kościelnych, które prowadzą na terenie województwa pomorskiego domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze czy stacjonarne hospicja. Ważne jest, aby aplikujący mieli stosowne pozwolenia na prowadzenie tego typu obiektów.

Jak to zrobić?

Złożenie wniosku jest bardzo proste. Wystarczy pobrać ze strony Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego formularz, wypełnić i złożyć osobiście lub wysłać pocztą na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Termin składania wniosków dla organizacji pozarządowych i kościelnych osób prawnych - od dnia ogłoszenia naboru do 31.10.2020 r. dla jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów - od 15.05.2020 do 31.10.2020 r.

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu grantowego oraz formularz wniosku można znaleźć na stronie internetowej ROPS.

Projekt „Pomorskie SOS" współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Realizacja ww. projektu wynika z zapisów ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 374 z późn. zm.).

Źródło: pomorskie.eu

Plakat projektu Pomorskie S.O.S

Fot. Kinga Myrcik