Cieplej i taniej po termomodernizacji

Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania 3 kolejne projekty dotyczące termomodernizacji budynków w Redzie, Żukowie i Gdańsku. Łączna wartość projektów to ponad 27 mln zł, a dofinansowanie z Programu Regionalnego Województwa Pomorskiego wyniesie ponad 13 mln zł.

Modernizacja energetyczna budynków to dla gmin przede wszystkim mniejsze rachunki za ogrzewanie i zużycie energii. To więcej pieniędzy w budżecie do wykorzystania na kolejne ważne inwestycje.

Wsparcie otrzymają następujące projekty:

1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Redy, złożony przez Gminę Miasto Reda

Projekt będzie realizowany na terenie miasta Reda i obejmie przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w 5 budynkach użyteczności publicznej i budynkach komunalnych:

- Przedszkola „Akademia Pana Kleksa",

- Przedszkola „Przy Parku",

- Budynku komunalnego, ul. Wodociągowa 68,

- Budynku komunalnego, ul. Wodociągowa 70,

- Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej.

2. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Żukowo, złożony przez Gminę Żukowo

W zależności od budynku inwestycja obejmie kompleksowe działania związane z ociepleniem elewacji zewnętrznych budynków, stropów i dachu, wymianę elementów stolarki okiennej lub drzwiowej oraz modernizację instalacji grzewczej.

Projektem zostaną objęte 4 budynki:

- Szkoła w Chwaszczynie,

- Szkoła w Leźnie,

- Szkoła w Pępowie,

- Szkoła w Skrzeszewie.

3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym będących pod opieką konserwatora zabytków należących do Gdańskich Wód Sp. z o.o. (spółki Gminy Miasta Gdańska), złożony przez Gdańskie Wody Sp. z o.o.

Projekt realizowany będzie na terenie miasta Gdańska w obrębie dzielnicy Śródmieście, w jej części określanej mianem Starego Przedmieścia. Obiekty objęte pracami termomodernizacyjnymi zlokalizowane są przy ul. Lastadia 2 oraz ul. Lastadia 41 i figurują odpowiednio w rejestrze zabytków Województwa Pomorskiego oraz Gminnej Ewidencji Zabytków. Obiekty są obecnie wyłączone z eksploatacji z uwagi na ich zły stan techniczny.

Załączniki:

Wykaz projektów pozakonkursowych

pdf 285 KB