Bursztyn Polskiej Energetyki dla Gminy Potęgowo

Miło nam poinformować, że Gmina Potęgowo podczas VIII Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego – OSE GDAŃSK 2020 otrzymała statuetkę „Bursztyn Polskiej Energetyki" za realizację projektu pt. "Ekologiczny ciepłociąg gminny zasilany z biogazowni w Gminie Potęgowo" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
 

Statuetka przyznawana jest osobom, instytucjom lub firmom za szczególne działania w zakresie rozwoju i bezpieczeństwa polskiej gospodarki oraz energetyki zarówno w kraju, jak i za granicą.

 

Siedem osób na scenie podczas wręczania nagrody dla Gminy Potęgowo

fot: Gmina Potęgowo

 

VIII edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego OSE GDAŃSK 2020 tradycyjnie odbyła się w Gdańsku w dniach 2-3 lipca 2020 r. w Muzeum II Wojny Światowej. Tematem przewodnim spotkania była ENERGETYKA DLA GOSPODARKI – GOSPODARKA DLA ENERGETYKI.  Intencją organizatorów OSE Gdańsk 2020 było ponowne zebranie przedstawicieli kluczowych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo energetyczne i gospodarcze kraju, polityków, ekonomistów oraz przedstawicieli świata biznesu i nauki celem przeprowadzenia dyskusji ukierunkowanej na zabezpieczenie polskiej gospodarki, a w szczególności strategicznych sektorów pod kątem ryzyk wynikających z sytuacji międzynarodowej oraz polityki UE. Rozwój i innowacyjność jako niekwestionowane elementy budowy przewagi konkurencyjnej na przykładzie przemysłu energetycznego, chemicznego i infrastruktury nadal będą towarzyszyć przewidzianym debatom.

Więcej o nagrodzie na stronie Gminy Potęgowo

Gmina Potęgowo w zrównoważony sposób wykorzystuje swoje zasoby jak również promuje działania niskoemisyjne. Wybudowana przez gminę sieć ciepłownicza w Potęgowie znacząco ograniczyła emisję zanieczyszczeń do atmosfery. W ramach zadania budowy sieci ciepłowniczej została wyłączona z użytkowania przestarzała kotłownia opalana węglem. Ponadto zamontowane zostały w gminie panele fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej, które oprócz korzyści ekonomicznych dla samorządu zwiększają wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, co ma wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, poprawę bilansu energetycznego oraz zmniejszenie obciążenia środowiska.

 

Przypominamy, że wciąż trwa głosowanie w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku zgłoszono 400 inwestycji. W ścisłej czołówce znalazł się właśnie nagrodzony Bursztynem Polskiej Energetyki projekt Gminy Potęgowo pt. "Ekologiczny ciepłociąg gminny zasilany z biogazowni w Gminie Potęgowo".

Szczegóły nt. głosowania znajdują się na TUTAJ
 

Monika Grochulska