Budowa węzła integracyjnego Gdynia-Karwiny

Tytuł projektu:

Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - Gdynia Karwiny


Beneficjent:

Gmina Miasta Gdyni


Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


Źródło finansowania z UE:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


Miejsce realizacji :

Gdynia


Całkowita wartość:

68 000 000 zł


Dofinansowanie UE:

34 621 418 zł


Opis projektu:

Projekt „Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej – Gdynia Karwiny" realizowany jest przez Gminę Miasta Gdyni. Całkowity koszt inwestycji wyniesie ponad 250 mln zł, z czego niemal 37 mln zł pochodzić będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na grudzień 2021 r.

 

Fot. UM Gdynia

W ramach projektu w sąsiedztwie przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Gdynia Karwiny powstanie wielopoziomowy parking z miejscami dla 412 samochodów osobowych, 24 motocykli oraz 112 rowerów. Na prowadzących do przystanku PKM Gdynia Karwiny ulicach Nowowiczlińskiej, Chwaszczyńskiej i Wielkopolskiej wybudowane zostaną buspasy o łącznej długości 2873 m. Dla ułatwienia dotarcia do przystanku PKM rowerzystom, zostanie wybudowane łącznie 4260 m dróg rowerowych oraz 256 m dróg pieszo-rowerowych.

 

Fot. UM Gdynia

Wygodne podróże miejskie

Realizacja projektu znacznie ułatwi mieszkańcom przesiadki w trakcie podróży transportem publicznym. Kierowcy będą mogli pozostawić samochody na parkingu i kontynuować podróż PKM, autobusem lub trolejbusem. Pasażerowie autobusów i trolejbusów pragnący przesiąść się na PKM zyskają przystanki autobusowe położone tuż przy zejściach na perony. Ułatwienia obejmą również rowerzystów, którzy zyskają nowe drogi rowerowe oraz parkingi dla rowerów. Zarówno parking, jak i pozostałe elementy projektu wybudowane zostaną w taki sposób, żeby ułatwić dostęp do transportu publicznego osobom z niepełnosprawnościami.

Oszczędność czasu

Dzięki wydzieleniu w ciągu ulic Nowowiczlińskiej, Chwaszczyńskiej i Wielkopolskiej pasów ruchu przeznaczonych dla transportu zbiorowego, autobusy i trolejbusy będą szybciej docierać do przystanku PKM Karwiny. W połączeniu ze skróceniem dzięki zmianie lokalizacji przystanków autobusowych czasu potrzebnego na przesiadkę z autobusu/trolejbusu na PKM, znacznie skróci się łączny czas podróży środkami transportu zbiorowego. Kierowcy samochodów osobowych, którzy zdecydują się na skorzystanie z parkingu przy PKM Karwiny i kontynuowanie podróży komunikacją miejską lub PKM również zaoszczędzą czas, który wcześniej tracili na stanie w korkach i poszukiwanie miejsc parkingowych w centrum.

Zdrowsze środowisko, zdrowsi mieszkańcy

Wyniki realizacji projektu w postaci szybszych i wygodniejszych podróży transportem miejskim zachęcą większą liczbę mieszkańców Trójmiasta do rezygnacji z podróży samochodem na rzecz PKM, autobusu, tramwaju lub/i roweru. Dzięki temu zmniejszy się zanieczyszczenie środowiska miejskiego hałasem i spalinami, których źródłem są stojące w korkach samochody. Obniżony poziom zanieczyszczeń korzystnie wpłynie na stan zdrowia mieszkańców. Zmniejszenie ilości samochodów poruszających się ulicami Gdyni przyczyni się ponadto do zmniejszenia liczby wypadków.