Budowa węzła integracyjnego w Kwidzynie

Tytuł projektu:

Budowa węzła integracyjnego wraz z rewitalizacją zabytkowego budynku dworca PKP w Kwidzynie


Beneficjent:

Miasto Kwidzyn


Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


Źródło finansowania z UE:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


Miejsce realizacji :

Kwidzyn


Całkowita wartość:

14 428 150,76 zł


Dofinansowanie UE:

5 686 818,19 zł


Opis projektu:

Projekt budowy węzła integracyjnego wraz z rewitalizacją zabytkowego budynku dworca PKP w Kwidzynie składa się z 2 przedsięwzięć zmiany sposobu użytkowania byłego budynku Dworca PKP przy ul. Kościuszki nr 54 w Kwidzynie na Centrum transportowego węzła integracyjnego wraz usługami kultury oraz budowy węzła integracyjnego. Przebudowa istniejącego budynku polegać będzie na odrestaurowaniu elewacji, polichromii, dociepleniu dachu, wymianie okien, wyburzeniu i budowie niektórych ścian wewnętrznych oraz budowie szybu windowego.

 

 

W ramach budowy węzła zakłada się również przebudowę i rozbudowę infrastruktury drogowej stanowiącej bezpośredni dojazd do centrum przesiadkowego oraz budowę nowych miejsc parkingowych w systemie Park&Ride, miejsc typu Bike&Ride, miejsc postojowych w systemie Kiss&Ride, budowę zatok autobusowych, ścieżek rowerowych, ciągu pieszo-rowerowego oraz postoju taxi. Część budynku dworca zostanie zaadaptowana pod działalność biblioteki miejskiej. Nowo powstała przestrzeń dla podróżnych dostosowana będzie dla osób starszych a także niepełnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia dostosowane będą do obowiązujących wymogów technicznych, jakim muszą odpowiadać budynki użyteczności publicznej.

Ponadto planuje się wprowadzenie kompleksowego systemu informacji dla podróżnych w postaci multimedialnych tablic informujących o rozkładzie jazdy PKP, PKS oraz innych przewoźników.

Projekt ma na celu wzmocnienie roli transportu zbiorowego na terenie miasta i okolic przyczyniając się do wzrostu jego atrakcyjności i efektywności.

W ramach promocji projektu realizowana jest kampania promocyjno-edukacyjna projektu, w której dzieci z kwidzyńskich przedszkoli i szkół podstawowych uczestniczyły w cyklu zajęć przybliżających im wiedzę na temat środków transportu i proekologicznych form przemieszczania się.