Budowa węzła integracyjnego w Gościcinie (Gmina Wejherowo)

Tytuł projektu:

Budowa węzła integracyjnego Gościcino wraz z trasami dojazdowymi


Beneficjent:

Gmina Wejherowo


Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


Źródło finansowania z UE:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


Miejsce realizacji :

Gościcino


Całkowita wartość:

2 076 271,58 zł


Dofinansowanie UE:

1 056 950,35 zł


Opis projektu:

W ramach inwestycji wykonano m.in.:

 - budowę pętli oraz zatoki autobusowej,

- budowę miejsc postojowych dla samochodów oraz rowerów,

- budowę chodników i dojść dla pieszych,

- odwodnienie i oświetlenie,

- rozbudowę i budowę dróg dojazdowych do węzła,

- wyznaczenie tras rowerowych.

Głównym celem realizacji inwestycji jest zwiększenie popytu na transport publiczny. Poprawa dostępności do środków transportu zbiorowego przyczyni się do ograniczenia ruchu drogowego oraz zmniejszenia znaczenia indywidualnego transportu, co z kolei wpływa na ograniczenie emisji generowanych przez samochody. Korzystając z infrastruktury, która powstała w ramach projektu mieszkańcy Gminy Wejherowo mogą szybko oraz płynnie przemieszczać się m.in. do Trójmiasta - zostawić swój samochód, bądź rower i w dalszą podróż udać się pociągiem, a co za tym idzie zmniejszają się koszty podróży oraz skraca się czas dojazdu do szkoły oraz pracy.