Budowa bloku operacyjnego w Szpitalu w Wejherowie

Tytuł projektu:

Poprawa jakości i dostępności w diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych poprzez rozbudowę Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie


Beneficjent:

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o


Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


Źródło finansowania z UE:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


Miejsce realizacji :

Wejherowo


Całkowita wartość:

104 690 837,19 zł


Dofinansowanie UE:

58 368 808,14 zł


Opis projektu:

Budowa Bloku Operacyjnego w Szpitalu w Wejherowie

W ramach projektu pn." Poprawa jakości i dostępności w diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych poprzez rozbudowę Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie" Szpital w Wejherowie powiększy się o nowy budynek, w którym znajdą się:

 • Blok Operacyjny z siedmioma salami operacyjnymi
 • Oddział Kardiochirurgii
 • Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej
 • Oddział Udarowy
 • Centrum Badań Endoskopowych
 • Zakład Patologii i Prosektorium
 • Centralna Sterylizatornia
 • sale konferencyjne

Pomiędzy nowym budynkiem Szpitala, a już istniejącym powstanie łącznik zapewniający skuteczną komunikację z większością oddziałów łóżkowych oraz SOR.

Dodatkowo w ramach projektu istniejący budynek zostanie wyposażony w dwie windy pozwalające na transport pacjentów, gdyż wydajność istniejących dźwigów jest niedostateczna do zapewnienia skutecznej komunikacji

 Kto finansuje?

Wartość inwestycji: 104 690 837,19 zł.

w tym dofinansowanie unijne ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020  w wysokości 58 368 808,14 zł

oraz środki budżetu państwa  w wysokości 7 782, 507,75 zł

Kiedy?

Zaplanowano: początek inwestycji od 01.01.2019 r. zakończenie inwestycji  do 31.12.2021 r.

Dla kogo?

Dzięki realizacji projektu  nastąpi poprawa jakości realizacji świadczeń zdrowotnych dla obszarów Województwa Pomorskiego w tym przede wszystkim powiatów:

 • wejherowskiego
 • lęborskiego
 • puckiego

oraz turystów odwiedzających Województwo Pomorskie.

Dlaczego?

 • występuje wysoka zachorowalność na choroby układu sercowo-naczyniowego, układu kostno-stawowego oraz moczowo-płciowego
 • wzrasta liczba mieszkańców oraz turystów obszaru objętego projektem
 • obserwowany jest wysoki wskaźnik zachorowalności na cukrzycę a co za tym idzie występowanie powikłań
 • notuje się  wzrost liczby wypadków komunikacyjnych
 • wzrasta liczba urazów spowodowanych starzeniem się społeczeństwa
 • wzrasta liczba urazów spowodowanych zwiększeniem ruchu turystycznego w okresie wakacyjnym

Ze względu na przestarzałą infrastrukturę Szpital nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej jakości usług w zakresie leczenia chorób cywilizacyjnych. Niedostateczne wyposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną uniemożliwia zwiększenie efektywności leczenia inwazyjnego (chirurgicznego).

Korzyści, które wynikają z Inwestycji to:

 • zapewnienie większej kompleksowości oferty Szpitala dla mieszkańców i turystów
 • skrócenie czasu oczekiwania na specjalistyczną usługę medyczną
 • poprawa jakości wykonywanych świadczeń zdrowotnych

W ramach projektu nowo powstały budynek zostanie wyposażony w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną:

 1. Wysokospecjalistyczny sprzęt na Blok Operacyjny z uwzględnieniem zabiegów endoskopowych.
 2. Aparaturę medyczną poprawiającą  jakość realizacji świadczeń hospitalizacyjnych pacjentów w Oddziałach Kardiochirurgii, Rehabilitacji Kardiologicznej, Oddziału Udarowego.
 3. Nowoczesne wyposażenie dla obszarów wspomagających pracę Bloku Operacyjnego i wszystkich obszarów szpitala (Centralna Sterylizatornia i Zakład Patologii).
 4. Sala konferencyjna z instalacją multimedialną umożliwiającą realizacje szkoleń na wysokim, światowym poziomie.