Blisko 9 mln zł dla projektu Centrum Geriatrii w Gdańsku na walkę z pandemią

We wtorek 9 czerwca br. podpisany został aneks dla projektu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego pt. „Centrum Geriatrii w Gdańsku". Aneks zwiększa dofinansowanie dla tego projektu o kwotę 8 876 292,80 zł, które przeznaczone zostaną na wykonanie niezbędnych robót budowlano-montażowych, zakup sprzętu i wyposażenia medycznego oraz środków ochrony indywidualnej i środków do dezynfekcji dot. walki z pandemią COVID-19.

 

Marszałkowie Mieczysław Struk, Wiesław Byczkowski oraz Agnieszka Kapała Sokalska wręczają uroczysty czek dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Fot. Martyna Sawicka/UMWP

Wparciem objęte zostaną Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej oraz podlegające rządowi 7 Szpital Marynarki Wojennej SPZOZ im. Kontradmirała Profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku, Laboratorium Diagnostyki Medycznej w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

W ramach projektu wsparte zostanie Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni gdzie realizowane są działania bezpośrednio związane z terapią chorych zakażonych SARS-CoV-2. Kwota przeznaczona na wsparcie UCMMiT w Gdyni wynosi 2 763 660,40 zł i przeznaczona zostanie m.in. na zakup środków ochrony indywidualnej oraz roboty budowlane dostosowujące obiekt do walki z COVID-19.
W ramach projektu wsparte zostaną również dwa podmioty rządowe. 7 Szpital Marynarki Wojennej SPZOZ im. Kontradmirała Profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku otrzymał kwotę dofinansowania w wysokości 4 588 033,00 zł na zakup sprzętu i aparatury medycznej (m.in. 2 respiratorów,  2 aparatów do cyfrowego USG, przyłóżkowego cyfrowego aparatu rtg), zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji oraz roboty budowalne. Natomiast Laboratorium Diagnostyki Medycznej w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku wsparto w ramach projektu kwotą  dofinansowania 1 524 599,40 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup niezbędnej aparatury diagnostycznej oraz środków ochrony indywidualnej i środków do dezynfekcji.  

Przypominamy, że głównym celem projektu Centrum Geriatrii w Gdańsku, którego całkowita wartość wynosi  20 825 822,02 zł z czego dofinansowanie unijne wynosi 19 033 392,61 zł jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych dla seniorów poprzez utworzenie interdyscyplinarnego ośrodka opieki geriatrycznej.

Warto przypomnieć, że Zarząd Województwa Pomorskiego zdecydował o zwiększeniu środków na walkę z pandemią wywołaną wirusem SARS CoV-2, które pochodzą z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.


Martyna Sawicka