Blisko 7 mln zł unijnego dofinansowania na węzeł integracyjny w Pucku

W czwartek 16 lipca br. przed budynkiem Dworca PKP w Pucku odbyła się uroczystość otwarcia węzła integracyjnego w ramach projektu „Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi".
 

Marszałek Mieczysław Struk oraz grupa ludzi przecinają wstęgę podczas uroczystego otwarcia węzła integracyjnego w Pucku

 

Inwestycja Gminy Miasta Puck, decyzją Samorządu Województwa Pomorskiego otrzymała 6,8 mln zł dofinansowania unijnego  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu było wybudowanie zintegrowanego węzła przesiadkowego. Dzięki inwestycji liczba pasażerów publicznego transportu zbiorowego korzystających z infrastruktury wyniesie ponad 310 tys. osób rocznie. Projekt ma na celu wzrost mobilności mieszkańców Gminy. Zmiana układu komunikacyjnego i organizacji ruchu umocni pozycję transportu zbiorowego, a tym samym zwiększy przepustowość. Wszystko to po to, by zachęcić zarówno mieszkańców jak i turystów do korzystania z transportu publicznego.
W miejscu terenu placu wyładunkowego powstała nowa droga, będąca przedłużeniem obecnej ulicy Dworcowej. Po wschodniej jej stronie powstała ścieżka rowerowa. W ramach projektu zaplanowano parkingi dla pojazdów osobowych, taksówek i autobusów komunikacji zbiorowej. Łącznie zaplanowano 139 nowych miejsc parkingowych. Wygodna infrastruktura komunikacyjna rozwinie transport miejski, co korzystnie wpłynie na ograniczenie emisji spalin do środowiska.

Całkowita wartość projektu to ponad 10 mln zł.

Monika Grochulska