Blisko 5,5 mln zł dla Szpitala Specjalistycznego w Prabutach i Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim na walkę ze skutkami Covid-19!

We wtorek 22 grudnia br., marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski podpisali z przedstawicielami Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o. aneks zwiększający wysokość dofinansowania unijnego na walkę z COVID-19. Dodatkowe środki unijne w kwocie 5 461 904,00 zł pochodzą z Regionalnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Pieniądze te trafią do Szpitala Specjalistycznego w Prabutach oraz Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim.

Podczas uroczystości marszałkowie wręczyli przedstawicielom Szpitala Specjalistycznego w Prabutach symboliczny czek z informacją o wysokości dodatkowego wsparcia finansowego na walkę z COVID-19.

 

na zdjęciu marszałowie wręczają aneks z infomacją o wysokości dofinansowaniaprzydstawcielce szpitala specjalistycznego w Prabutach

fot. UMWP

 

Szpital Specjalistyczny w Prabutach za ponad 5 mln zł zakupi tomograf komputerowy, 4 aparaty EKG, kliniczny aparat USG i aparat RTG przewoźny, wideobronchoskop, 25 pulsoksymetrów, 2 defibrylatory, 10 łóżek i 5 wózków dla pacjentów. Zostaną także dostosowane pomieszczenia Izby Przyjęć, Oddziału chorób płuc i Oddziału pulmonologii  w celu utworzenia izolatek dla osób z podejrzeniem zakażenia Covid-19. Szpital zakupi 100 namiotów barierowych i 2 komory izolacyjne do transportu pacjenta oraz zamrażarkę do przechowywania szczepionek.


Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim za blisko 400 tys. zł zakupi 5 aparatów EKG, 20 aparatów do mierzenia ciśnienia, 20 aparatów do pomiaru RR, aparat USG, 10 fonendoskopy, 3 koncentratory tlenu, 20 worków ambu wraz z wyposażeniem, 6 nebulizatorów, pościel i materace p/odleżynowe, jak również namioty segregacyjne, namioty medyczne i 2 chłodnie laboratoryjne.

Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. kolejny raz w tym roku otrzymał środki z Unii Europejskiej na walkę z COVID-19. W maju br., w trakcie tzw. pierwszej fali pandemii, do Szpitala Specjalistycznego w Prabutach oraz Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim trafił łącznie ponad 1 mln zł na zakup środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych na walki z epidemią.
   
Zarząd Województwa Pomorskiego podjął kompleksowe działania, których celem jest ograniczenie negatywnych skutków pandemii koronawirusa na terenie województwa pomorskiego. W tym roku na walkę z Covid-19 Zarząd przeznaczył prawie 221,5 mln zł ze środków Unii Europejskiej.


Monika Grochulska
Referat Informacji DPR