Będzie więcej miejsc dla przedszkolaków w Trąbkach Wielkich. W Kartuzach na pomoc mogą liczyć bezrobotni

Dzięki unijnemu dofinansowaniu samorządowe przedszkole w Trąbkach Wielkich powiększy się o 150 nowych miejsc. Dzieci będą uczestniczyć między innymi w zajęciach z robotyki, programowania i logopedii. Z kolei 80 bezrobotnych z Kartuz zostanie otoczonych opieką i wsparciem w Klubie Integracji Społecznej.

Lepsze przedszkole w Trąbkach Wielkich

Samorządowe przedszkole w gminie Trąbki Wielkie powiększy się o 150 nowych miejsc dla maluchów. – To ważny dzień. Zwłaszcza dla licznych nowych mieszkańców, którzy sprowadzają się do naszej gminy. Dzięki tym dodatkowym 150 miejscom, nie będą musieli wozić dzieci do sąsiednich gmin – zaznaczył Błażej Konkol, wójt gminy Trąbki Wielkie. Dla dzieci zaplanowano dodatkowe zajęcia, które rozwijają różne umiejętności. –  Maluchy będą uczyć się robotyki i kodowania oraz będą odwiedzać pomorskie instytucje kultury. Będą także zajęcia dla uczniów wymagających szczególnej pomocy, między innymi z logopedii, rytmiki czy gimnastyki korekcyjnej. Z dofinansowania skorzystają również nauczyciele, którzy będą mogli doskonalić swoje umiejętności i kompetencje zawodowe – podkreślił wicemarszałek Wiesław Byczkowski.

Szukam, znajduję, pracuję w... Kartuzach

To będzie druga edycja realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach projektu „Szukam… Znajduję… Pracuję". – Tym razem projekt skierowany będzie do 80 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Poprzednia edycja projektu pokazała, jak bardzo takie działania są potrzebne, a ich efekty są doskonale widoczne– poinformował Mieczysław Gołuński, burmistrz Kartuz. Dzięki dofinansowaniu powstaną kluby integracji społecznej, w których prowadzone będą warsztaty psychologiczne. Zaplanowano również indywidualny dla każdego uczestnika program stażów i kursów ułatwiających odnalezienie się na współczesnym rynku pracy. W ramach programu pokryte zostaną też koszty opieki nad dziećmi osób uczestniczących w projekcie. – Ten projekt pokazuje, że inwestycje społeczne, które są trudne w realizacji, są równie ważne jak projekty infrastrukturalne  – podsumował wicemarszałek Byczkowski.