Nabór wniosków o przyznanie dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji został zakończony


W perspektywie finansowej 2014-2020 rewitalizacja problemowych obszarów miast stanowi jeden z najważniejszych obszarów interwencji funduszy europejskich. Szczególna uwaga jaką skierowano na wyrównywanie warunków życia w miastach dotyczy jednak nie tylko sfery finansowej, ale też działań o charakterze edukacyjnym mających na celu promowanie nowego podejścia w zakresie rewitalizacji w samorządach lokalnych. Przygotowanie do wykorzystania środków finansowych Unii Europejskiej we właściwy i efektywny sposób wymaga daleko idącego wsparcia merytorycznego i organizacyjnego samorządów miast, również poprzez zapewnienie wsparcia finansowego podejmowanych przez miasta procesów przygotowawczych.

W dniu 12 listopada 2015 roku Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji zdegradowanych obszarów miast. W ramach naboru do Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego złożonych zostało łącznie 28 wniosków o przyznanie dotacji:

 

Konkurs dotacji jest organizowany przez Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Ministerstwo Rozwoju i jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
 

Zobacz ogłoszenie o konkursie dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji

 

Załączniki:

pdf 418 KB