Smart Metropolia 2019 już za nami!

W dniach 7-8 listopada br. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBER EXPO w Gdańsku odbył się Kongres Smart Metropolia 2019. Tegoroczna, ósma już edycja, która odbyła się pod nazwą „Klimat dla metropolii. Metropolie dla klimatu" stała się dla przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, biznesu oraz nauki okazją do zastanowienia się nad tym, jak zmieniać przestrzeń miast i gmin, by były one bardziej przyjazne środowisku.

 

 

Wśród zaproszonych gości i prelegentów znaleźli się m.in. Prezes i Wiceprezesi Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot: Aleksandra Dulkiewicz - Prezydent Miasta Gdańska, Wojciech Szczurek - Prezydent Miasta Gdyni, Jacek Karnowski - Prezydent Miasta Sopot, Marszałek Województwa Pomorskiego - Mieczysław Struk, Dyrektor  Wydziału  ds.  Polski  w  Dyrekcji  Generalnej  ds.  Polityki  Regionalnej  i  Miejskiej  Komisji  Europejskiej - Christopher  Todd,  a także  Prezydent Miasta Łodzi - Hanna Zdanowska , Katarzyna Szumielewicz - Programme Manager, DG Regio, Komisja Europejska, Jan Szymański – Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku, Prezydent Kielc – Bogdan Wenta, Prezydent Wałbrzycha - Roman Szełemej oraz Konrad Saganowski Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

W pierwszym dniu odbyły się warsztaty, podczas których uczestnicy zastanawiali się, jak najlepiej wykorzystywać środki unijne, dyskutowali o dobrych praktykach w zakresie ekologicznych miast, przestrzeni publicznej oraz zrównoważonego rozwoju metropolii. Wyniki warsztatów i rekomendacje na przyszłość przedstawione zostały podczas drugiego dnia Kongresu.

Podczas kongresu Marszałek Województwa Pomorskiego – Mieczysław Struk wzywając do dbałości o naszą planetę wspomniał Gretę Thunberg – nastoletnią szwedzką aktywistkę klimatyczną. W 2018 roku rozpoczęła ona pod budynkiem szwedzkiego parlamentu protest przeciwko zmianom klimatu wynikającym z działalności człowieka.

Jeszcze przed oficjalnym otwarciem kongresu Smart Metropolia w czwartek, 7 listopada prezydenci i burmistrzowie polskich miast podpisali „Deklarację współpracy klimatycznej współpracy miast i gmin". Chcą działać na rzecz klimatu i apelują do rządu o wparcie. Celem jest neutralność klimatyczna polskich miast do 2050 roku.

 

 

 

 

DEKLARACJA WSPÓŁPRACY KLIMATYCZNEJ POLSKICH MIAST I GMIN

Z DNIA 7 LISTOPADA 2019 ROKU

Zważywszy, że Polska ratyfikowała Porozumienie Paryskie, którego celem jest utrzymanie wzrostu globalnych średnich temperatur, jako przedstawiciele lokalnych wspólnot samorządowych, których mieszkańcy coraz częściej borykają się ze skutkami zmian klimatu, ustalamy co następuje:

 

Paragraf 1

 

Deklarujemy potrzebę zintensyfikowania wspólnego działania na rzecz ochrony klimatu. Konieczne jest przyspieszenie działań poprzez rewizję i aktualizację miejskich polityk publicznych, w szczególności polityki energetycznej, polityki rozwoju, polityki przestrzennej oraz inwestycyjnej, a także polityki transportowej oraz wdrażanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej.

Poczuwając się do odpowiedzialności za los przyszłych pokoleń apelujemy do polskiego Rządu o wyznaczenie ambitnych celów zmierzających do osiągnięcia neutralności klimatycznej polskich miast do 2050 r. Oczekujemy wypracowania w skali kraju rozwiązań i zapewnienia finansowania, które umożliwi spełnienie celów klimatycznych i energetycznych Unii Europejskiej. Deklarujemy wkład merytoryczny i finansowy w realizację tych przedsięwzięć.

 

Paragraf 2

 

Mając na uwadze fakt, że adaptacja do zmian klimatu ma charakter lokalny oraz wymaga holistycznego podejścia w wymiarze środowiskowym, społecznym i ekonomicznym, postanawiamy, w miarę możliwości samorządu, o wdrażaniu Planów Adaptacji do Zmian Klimatu w celu budowania odporności naszych miast i gmin na negatywne konsekwencje zmian klimatu.

 

Paragraf 3

 

Mając na uwadze, że odwrócenie aktualnych negatywnych trendów wymaga partnerskiego współdziałania, a w tym przede wszystkim: wspólnej promocji i edukacji w zakresie celów klimatycznych, wymiany doświadczeń, wypracowania najlepszych rozwiązań oraz podejmowania wspólnych przedsięwzięć na rzecz realizacji celów, o których mowa w niniejszej deklaracji, powołujemy Klimatyczną Koalicję Polskich Miast i Gmin.

Deklaracja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Więcej informacji na temat deklaracji TUTAJ

 

8 Kongres Smart Metropolia przeszedł zatem do historii. Zapraszamy za rok.

 

Monika Grochulska